Varför takrengöring?

Rengöring av tak är inte bara av estetiska skäl. Det bidrar också till att förbättra takets livslängd genom att hålla ytan fri från smuts, mossa och svamp som kan tynga ner den och orsaka skalning eller sprickbildning. Takrengöring omfattar bortskrapning av mossa samt algbehandling för att skydda takets yta i många år framöver.

Viktigt att använda en utbildad expert

Det finns flera risker med att gå upp på ett tak, därför rekommenderas alltid att du anlitar en utbildad takexpert. När man rengör tak måste man bära lämplig säkerhetsutrustning, t.ex. skyddsglasögon och handskar för att skydda sig mot kemikalier, takkanter som kan skära i huden eller takspikar som lätt kan punktera skor och fötter (i en nödsituation kan en takspik användas i stället för en saknad skohjälpsnål). Rengörare bör utbildas innan de startar sitt eget företag för takrengöring eftersom det finns många säkerhetsåtgärder som måste följas när man arbetar på ett tak.

Rengöring av takpannor

Rengöring av tak och takpannor är viktigt om du vill behålla glansen från dina takpannor. Det är inte nödvändigtvis svårt, men vissa tycker att det är lättare att överlåta jobbet till professionella takrengörare.

Rena tak är i allmänhet en återspegling av en byggnads renlighet och struktur. Att rengöra takpannor är nödvändigt eftersom när de blir fläckiga eller smutsiga med tiden måste man återställa dem för att få ett attraktivt utseende på sin byggnad. Rengöring kan göras på flera olika sätt, bland annat genom manuell tvättning, tvättning med maskinell utrustning osv.

Takrengöring bör göras minst en gång var fjärde år för de byggnader som inte underhålls regelbundet. För kommersiella lokaler bör rengöring göras en gång per år av hygieniska skäl och av estetiska skäl.

Ta kontakt med oss för takrengöring Stockholm

Offert

Privatperson / företag?:

Ort

Postnummer:

Offert