Ta bort mossa från tak

Mossa borttagning är processen att ta bort mossa från en yta. Syftet med att avlägsna mossa är främst att förbättra estetiken, men avlägsnande av mossa kan också förhindra skador som orsakas av växtens snabba tillväxt. Metoderna för borttagning av mossa varierar beroende på många faktorer, bland annat plats och typ av yta som ska behandlas.

Rutinmässig bortagning av mossa

Många takytor kräver rutinmässig och regelbunden borttagning av mossa för att förhindra skador på byggnaden. Mossor växer snabbt och kan snabbt sprida sig över ytorna, vilket skapar hala gångvägar och tar bort den sol som behövs från takytan. Problemet är särskilt akut på platta tak på grund av deras stora yta i förhållande till arkitektoniska strukturer.

Om mossa

Mossor bildas ofta på torkade eller döda träd,vilket leder till att torvmossar bildas. Dessa myrar kan grävas upp och användas för en mängd andra ändamål, t.ex. trädgårdsarbete, som jordförbättringsmedel eller som bränsle. Många områden har lokala lagar som reglerar avlägsnande av mossa från ytor som tak, och i de flesta fall krävs tillstånd innan mossen avlägsnas. Mossor växer snabbti förhållande till de flesta andra växter täcker de ofta stora områden under en enda växtsäsong. Vissa arter, t.ex. luftmossa (Tillandsia usneoides) och spansk mossa från USA:s sydöstra kustregion (Tillandsia usneoides), anses vara invasiva ogräs.

Ta bort mossan i tid!

Det är viktigt att återgärda påväxten på taket så fort du ser det. Ju tidigare desto bättre. Det är absolut att rekommendera att anlita en takexpert för jobbet. Det finns risker med att gå upp på taket utan specialutbildning. Om du vill beställa en kostnadsfri besiktning av ditt tak så kan du kontakta oss här

Offert

Privatperson / företag?:

Ort

Postnummer:

Offert